Så fixar du utdelning till låg skatt från ditt företag

14 december, 2023

Du som är ägare eller delägare i ett aktiebolag kan ha stora skattefördelar av att ha koll på dina möjligheter till aktieutdelning. Det är en del att hålla reda på kring detta och regelverket är omfattande. I denna artikel serverar Mia på Fedelta de viktigaste punkterna och rekommendationerna i ämnet.

Häromveckan bloggade min kollega Tobias kring den optimala lönen för dig som företagare.

Som ett komplement till lön är ofta utdelning skattemässigt fördelaktigt för dig som äger hela eller delar av ett aktiebolag. Enkelt uttryckt innebär utdelning att en del företagets vinst kan fördelas som utdelning till ägarna. Skatten på utdelning medför ofta en lägre skatt än för lön. Du behöver uppfylla vissa krav för att du skall kunna ta ut utdelning i ett fåmansbolag. Grundregeln är att du behöver äga minst 4 % av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen och att det är maximalt fyra delägare som kontrollerar minst hälften av rösterna i företaget.

Det så kallade 3:12-regelverket styr villkoren för utdelning och innefattar:

  • Förenklingsregeln
    En bra möjlighet för alla som äger aktier vid ingången av året är förenklingsregeln, även kallad schablonregeln. Den innebär att du år 2023 kan ta ut upp till 195 250 kr till bara 20 % beskattning. Äger du aktier i flera bolag kan du bara nyttja denna möjlighet i ett bolag. Är ni flera delägare så splittas detta schablonutrymme i förhållande till antal aktier. Förenklingsregeln kan användas oberoende av vilken lön du tar ut från ditt företag.
  • Huvudregeln
    Vid sidan av förenklingsregeln finns något som kallas huvudregeln. Med denna kan du få låg skatt på ett ännu högre utdelningsbelopp. Utdelningsutrymmet baseras på hur mycket lön du tagit ut året innan och du behöver också ta ut en minimilön från bolaget. Är du ensam anställd så måste du 2023 ta ut en lön om minst 470 000 konor.  

Utdelningsutrymmet blir sedan grovt räknat 50 % av lönesumman som du då betalar 20 % skatt på. Viss uppräkning av gränsbeloppet tillåts, vilket ger ett något högre utdelningsutrymme i realiteten. I det fall du har anställda kan det handla om höga belopp i utdelningsutrymme till låg beskattning. Skatteverket har bra detaljerat information som du hittar här.

  • Sparat utdelningsutrymme
    Om du inte nyttjar det maximala gränsbelopp under ett år får du spara utdelningsutrymme till nästkommande år. Dessutom får du lägga till en räntesats som baseras på statslåneräntan + tre procentenheter. Beloppet kan du sedan lägga till ditt gränsbelopp för nästkommande år.