Därför ska du skriva sekretessavtal + gratis mall

17 december, 2023

Ensam är oftast inte starkast utan ibland behöver vi dela med oss av företagets idéer och planer till andra, till exempel till konsulter, i olika samarbeten och inte minst till bolagets anställda. Att upprätta ett sekretessavtal är en bra försäkring för att skydda företagsintern information och unika affärsidéer eller processer. Vi på Fedelta guidar dig vad du ska tänka på och erbjuder en kostnadsfri mall att utgå ifrån.

Ett sekretessavtal är en förpliktelse kring att inte avslöja eller använda sig av information som den ena parten till avtalet får ta del av inom ramen för exempelvis ett konsultavtal eller en anställning. Man skiljer ofta på ömsesidiga sekretessavtal, där båda parterna är bundna av sekretess och ensidiga sekretessavtal, där enbart den ena parten förbinder sig att följa sekretess.

Eftersom det för många företag kan vara förödande om till exempel en unik marknadsföringsstrategi eller en affärsmetod läcker ut är det klokt att upprätta ett sekretessavtal.

Några viktiga punkter att tänka på:

  • Ta till vana att alltid upprätta ett sekretessavtal med nya leverantörer, partners och konsulter. Var inte orolig för att du ifrågasätter den andra partens lojalitet. Det tyder snarare på affärsmässighet och professionalism att begära ett sekretessavtal.
  • Formulera så tydligt som möjligt bakgrunden till avtalet och vilken information som omfattas av sekretessen.
  • Ta med i avtalet att sekretessen även gäller efter att förhållandet mellan avtalsparterna har upphört.
  • Ha med en vitesklausul, det vill säga en skyldighet att betala ett specificerat vitesbelopp vid överträdelser av sekretessen. Detta eftersom det i efterhand kan vara svårt att bevisa den exakta ekonomiska skadan som överträdelsen gett upphov till.

För att förenkla för dig har vi på Fedelta tagit fram en gratis mall som du kan ladda ner här. Observera att mallen endast ska ses som en utgångspunkt och att det är viktigt att sekretessavtalet utformas för ditt företags unika behov. Vid behov av omfattande avtal kan det vara en bra idé att låta en jurist utforma avtalet.