5 fördelar med att starta ett holdingbolag

14 december, 2023

Som företagare har du säkert hört talas om att det kan vara fördelaktigt att starta ett holdingbolag. I denna artikel går Mia på Fedelta Företagslån igenom vilka fördelar som finns med ett holdingbolag och hur enkelt det är att starta ett.

Det finns flera olika anledningar till att företagare väljer att starta ett holdingbolag och här går vi igenom de fem vanligaste:

Skydda tidigare års upparbetade vinster

När du startar ett holdingbolag blir ditt nuvarande företag ett dotterbolag till holdingbolaget (även kallat moderbolag). Du kan välja att dela ut vinster som upparbetats i dotterbolaget till holdingbolaget. Genom att göra så säkrar du upp kapitalet från den risk det annars hade inneburit att ha vinstmedel kvar i dotterbolaget. Det som kan delas ut är det fria egna kapitalet i dotterföretaget. 

Utlåning mellan företagen

Om du som fysisk person äger flera företag kan det vara lockande att låna ut kapital mellan bolagen, till exempel om det ena bolaget har bättre likviditet än det andra. Det är inte tillåtet om båda bolagen är fristående företag, men holdingbolaget och dotterbolaget bildar tillsammans en koncern och då kan det om vissa parametrar är uppfyllda vara möjligt att låna pengar mellan bolagen.

Vid försäljning av ditt bolag

I det fall du som privatperson äger aktierna i ditt företag och säljer bolaget blir du beskattad privat för vinsten. Ägs aktierna i dotterbolaget som du säljer i stället av ditt holdingbolag, så kan du i vissa fall sälja dotterbolaget skattefritt och den obeskattade vinsten hamnar i holdingbolaget. Detta kan vara optimalt om du inte behöver få ut kapitalet privat utan i stället väljer att investera de obeskattade pengarna i nya verksamheter.

Jämna ut resultaten mellan olika företag i samma koncern

Låt oss anta att du har ett företag som redovisar vinster och ett annat som går med förlust. I och med att holdingbolaget ger ett koncernförhållande kan du i vissa lägen lämna koncernbidrag mellan bolagen vilket kan ge en skattemässiga fördelar genom att hålla nere vinsterna.

Ökad utdelning till låg skatt när ni är flera delägare.

Om ni är flera delägare i dotterbolaget så måste ni dela schablonbeloppet när ni använder förenklingsregeln för K10. I stället kan ni som delägare starta varsitt holdingbolag som i sin tur äger aktierna i dotterbolaget. Då får varje delägare tillgodoräkna sig hela schablonbeloppet (År 2022 är detta 187 550 kr) eftersom var och en äger 100 % av sitt holdingbolag.

Hur gör du för att starta ett holdingbolag?

Att starta ett holdingbolag är i princip samma förfarande som för ett ”vanligt” aktiebolag, det vill säga att du behöver tillföra ett aktiekapital på 25 000 kronor. Det krävs också att all formalia är på plats i form av exempelvis aktieöverlåtelseavtal och eventuella reverser. Det kan vara en god idé att anlita din redovisningskonsult eller eventuell revisor för att få full kontroll.